Nowa KŚT a dotychczasowe środki trwałe

1072
views

W numerze 1/2018 Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych (Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o.) ukazała się publikacja pt. „Wejście w życie KŚT 2016” w którym wskazano, że: „Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian nastąpią przemieszczenia pomiędzy podgrupami lub rodzajami KŚT, to ich skutek powinien zostać uwzględniony nie tylko przy klasyfikacji nowych środków trwałych, ale również w odniesieniu do środków trwałych już amortyzowanych. W związku z tym konieczne będzie wprowadzenie stosownych zmian w ewidencji analitycznej aktualnie amortyzowanych środków trwałych.

Warto mieć na względzie powyższe zapisy dostosowując swoje regulacje do zmian.