Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (w jednostkach budżetowych)

380
views

Na stronach Ministerstwa Finansów ukazał się projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – skierowany do jednostek budżetowych.

Szczegółowe informacje na stronie: Ministerstwa Finansów