Saldo zerowe – aktywem finansowym podlegającym inwentaryzacji?

333
views

Zdaniem RIO w Katowicach „saldo zerowe” na rachunku bankowym (czyli wprost – brak gotówki na rachunku bankowym) jest… aktywem finansowym zgromadzonym na rachunku bankowym. I podlega inwentaryzacji…

Bardzo ciekawe czy można takie „aktywo” wypłacić z konta? 

Całość wystąpienia pokontrolnego na: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=6107