Zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości z 2018 roku – przykład z praktyki

709
views

Urząd Miasta Radom opublikował w swoim serwisie BIP przyjętą w 2018 roku (30 stycznia) politykę-zasady rachunkowości, w szczególności ważne są zapisy dotyczące odpisów aktualizujących oraz nowej treści rozporządzenia z 13.09.2017. Dokument warty zapoznania się z nim.

Link: bip.radom.pl/download/69/67516/2824.pdf