Informacja dodatkowa – nowy element sprawozdania finansowego jednostki budżetowej oraz jst

182
views

W sprawozdaniu finansowym za 2018 rok po raz pierwszy, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, zostały zobligowane do ujawnienia nowych informacji, które znalazły się w nowej i rozszerzonej informacji dodatkowej.

Zawarto tam wiele nowych danych niezbędnych do zaprezentowania, z których znaczna część wymaga zebrania przez jednostkę zupełnie nowych informacji, również takich, których jednostka dotychczas nie identyfikowała.

Zakres informacji dodatkowej obejmuje w zasadzie wszystkie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, a ponieważ sporządzana jest ona po raz pierwszy – niestety będzie nastręczać wielu praktycznych wątpliwości.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach http://www.jednostki-budzetowe.pl/informacja-dodatkowa-nowy-element-sprawozdania-finansowego/