Przykłady informacji dodatkowych jednostek budżetowych i jst

112
views

Dostępne są już pierwsze przykłady sporządzonych informacji dodatkowych do sprawozdania finansowego jednostek budżetowych i jst. 

Przykłady:

http://sp2osw.pl/wp-content/uploads/2019/03/Informacja-dodatkowa-do-Bilansu-za-rok-2018-r..pdf

http://www.jaraczewo.bip.net.pl/?a=3680

http://bip.brwinow.pl/sprawozdanie-finansowe-gmina-brwinow