Szkolenia 2019 – terminy

259
views

Zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

  • Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
  • Inwentaryzacja środków trwałych w praktyce jednostek budżetowych
  • Inwentaryzacja w oświacie
  • Informacja dodatkowa – nowym elementem sprawozdania finansowego jednostki budżetowej – doświadczenia 2018 roku
  • Środki trwałe w jednostkach budżetowych

Szczegółowe informacje po przesłaniu maila
http://inwentaryzacja.info.pl/kontakt/

Strona na bieżąco aktualizowana (ostatnia aktualizacja 4.09.2019)