Inwentaryzacja w czasie koronawirusa

246
views

Na szczęście większość prac związanych z inwentaryzacją zostało już dawno zakończonych niemniej warto w tym miejscu przypomnieć jakie czynności musimy wykonać do w związku z inwentaryzacją za 2019 rok:

– przygotować zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,

– przygotować protokół końcowy,

– zatwierdzić różnice inwentaryzacyjne przez kierownika jednostki (i głównego księgowego),

– zaksięgować różnice.

Powyższe czynności należy wykonać w terminie do 25 marca 2020 roku.

Dokumenty te warto przygotować również w przypadku, gdy nie wystąpiły różnice (wtedy pojawią się wielkości „zerowe”), a także gdy w 2019 roku nie przeprowadzano spisów w natury środków trwałych (dokonywano potwierdzeń sald i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami)

Ponadto – to już w terminie późniejszym – niezbędne jest zarchiwizowanie całej dokumentacji związanej z inwentaryzacją za 2019 rok.

/aktualizacja 29.03.2020/

Planowane jest przesunięcie terminu 85 dni po dniu bilansowym. Więcej na http://inwentaryzacja.info.pl/2020/03/rozporzadzenie-w-sprawie-okreslenia-innych-terminow-wypelniania-obowiazkow-w-zakresie-ewidencji-oraz-w-zakresie-sporzadzenia-zatwierdzenia-udostepnienia-i-przekazania-do-wlasciwego-rejestru-jednost/