Jednostko budżetowa – przestrzegaj zapisów swojej instrukcji inwentaryzacyjnej (i stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości)

139
views

Całość na http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2557&cid=136 (od 102 strony)