Błąd w informacji dodatkowej RIO – przykład

97
views

W opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r. RIO Gdańsk (link) nieprawidłowo wypełniono pkt 1.2 informacji dodatkowej (aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami). Podana w informacji dodatkowej wartość netto – stan na koniec roku obrotowego – 0,00 jest niezgodna z prezentowaną powyżej w pkt 1.1c kolumna 21, jak również niezgodna z wielkością netto środków trwałych na koniec roku obrotowego prezentowaną w bilansie.