Piotr Rybicki

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 19 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 700!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Rachunkowości Budżetowej, Europejski Kongres Gospodarczy, Forum Przemysłowe, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencje Komisji Nadzoru Audytowego, Konferencja Rada Nadzorcza, Konferencja WallStreet, Kongres Dyrektorów Finansowych, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń. Honorowy wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi http://inwentaryzacja.info.pl/. Prowadzi następujące szkolenia (obecnie w formule on line):
  • Inwentaryzacja. Szkolenie dla jednostek budżetowych
  • Przygotowanie do inwentaryzacji za 2020 rok w dobie możliwych ograniczeń wynikających z COVID-19. Szkolenie dla jednostek budżetowych
  • Specyfika inwentaryzacji w jednostkach oświatowych
  • Instrukcja inwentaryzacyjna w praktyce jednostek budżetowych
  • Zdarzenia po dniu bilansowym jednostkach budżetowych
  • Środki trwałe w jednostkach budżetowych
  • Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
  • Informacja dodatkowa – elementem sprawozdania finansowego jednostki budżetowej (wszystkie szkolenia również w trybie szkolenia zamkniętego)