Piotr Rybicki

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 17 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 700!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Rachunkowości Budżetowej, Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencje Komisji Nadzoru Audytowego, Konferencja Rada Nadzorcza, Konferencja WallStreet, Kongres Dyrektorów Finansowych, Nowoczesne Rady Nadzorcze i wiele innych prestiżowych wydarzeń.  W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi http://inwentaryzacja.info.pl/. Prowadzi następujące szkolenia:
  • Inwentaryzacja 2019. Szkolenie dla jednostek budżetowych
  • Środki trwałe w jednostkach budżetowych
  • Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
  • Informacja dodatkowa – nowym elementem sprawozdania finansowego jednostki budżetowej