Wzorcowa instrukcja inwentaryzacyjna dla jednostki budżetowej

7972
views

Na stronach Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komendy Głównej Policji opublikowano – w formie Dziennika Urzędowego – instrukcje inwentaryzacyjne obowiązujące w w/w jednostkach, których treść może posłużyć jako „wzorce” przy opracowywaniu własnych instrukcji w innych jednostkach budżetowych.

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6659528/Dz.+Urz.+Min.+Fin+z+dnia+21+marca+2019+r.+-+poz.+24

https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/zarzadzenie-nr-5-2.pdf

https://mgm.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/zalaczniki-1-11-do-zarzadzenia-nr-5.pdf

https://edziennik.policja.gov.pl/DU_KGP/2019/7/akt.pdf

Wg obowiązującego w Polsce stanu prawnego akty prawne nie są objęte ochroną praw autorskich.

Aktualizacja (7.12.2021):

Kolejne instrukcje inwentaryzacyjne:

https://archiwumbip.gitd.gov.pl/fileadmin/user_upload/DzUrzGITDz2019poz59.pdf

Zobacz również