Jaki ma cel udzielanie „takich” wyjaśnień w zakresie inwentaryzacji?

1246
views

W Biuletynie Informacyjnym dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN na stronie 72 opublikowano odpowiedź na pytanie czytelnika pt. „Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzana raz w ciągu 4 lat”. Dotychczas, a znam Wydawnictwo Podatkowe GOFIN od około 20 lat, miałem bardzo dobre zdanie o Wydawnictwie. Niestety po przeczytaniu w/w odpowiedzi muszę je mocno zrewidować.

Oto pytanie: „W styczniu 2016 r. przeprowadziliśmy ostatnią inwentaryzację środków trwałych, znajdujących się na terenie strzeżonym. Czy dla zachowania czteroletniego okresu wystarczającym będzie jej sporządzenie w styczniu 2020 r.?”

I co czytamy w odpowiedzi? W sentencji owej „(…) należy uznać, że w przypadku przeprowadzenia ostatniej inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym w styczniu 2016 r., kolejna inwentaryzacja musi zostać przeprowadzona najpóźniej w styczniu 2020 r.”

Odpowiedź posiada co najmniej dwa fundamentalne błędy:

a/ co oznacza „w styczniu”? 1 stycznia, 31 stycznia, a może jakiś okres np. od 2 stycznia (bo chyba 1 stycznia nie wykonywano żadnych czynności) do 20 stycznia? Skoro nie wiadomo co oznacza „w styczniu” to kiedy „w styczniu” 2020 roku należy przeprowadzić kolejną inwentaryzację?

b/ warto zauważyć co mówi pierwsze zdanie art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, co zresztą autor cytuje: „jednostki przeprowadzają inwentaryzację aktywów i pasywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego”. Nie podano w publikacji, ale zapewne chodzi o ostatni dzień kalendarzowy tj. 31 grudnia. I dalej – co cytuje autor – zgodnie z 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości: „termin i częstotliwość inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego uznaje się za dotrzymane (…)” i dalej prawo do przeprowadzenia w ciągu 4 lat, ale w inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego. Nie jest to jednak inwentaryzacją „na styczeń”, ale inwentaryzacja na „ostatni dzień roku obrotowego” przeprowadzoną w innym „uznanym za dotrzymanym” terminie np. w styczniu. Czyż nie tak?  

Szkoda, że takie wyjaśnienia się pojawiają, bo tylko wprowadzają niepotrzebne zamieszanie i tak naprawdę szkodzą prawidłowemu przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Piotr Rybicki

Pełna treść odpowiedzi na stronie https://sgk.gofin.pl/11,5443,246817,inwentaryzacja-srodkow-trwalych-przeprowadzana-raz-w-ciagu-4-lat.html