Informacja dodatkowa – drugi rok wyzwań dla jednostek budżetowych oraz jst

1140
views

W sprawozdaniu finansowym za 2019 rok po raz drugi, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, ujawnią informacje, które znalazły się w nowej i rozszerzonej informacji dodatkowej. Jesteśmy po pierwszym roku doświadczeń.

Zakres informacji dodatkowej obejmuje w zasadzie wszystkie pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat, a ponieważ sporządzana jest ona po raz pierwszy – niestety będzie nastręczać wielu praktycznych wątpliwości.

Zachęcamy do stałego śledzenia strony https://inwentaryzacja.info.pl/ Podajemy aktualne informacje o zmianach w przepisach i innych ciekawostkach związanych z inwentaryzacją, sprawozdawczością, środkami trwałymi oraz odpisami aktualizującymi w jednostkach budżetowych. 

Warto przeczytać:

Zapraszam również do udziału w prowadzonych przeze mnie szkoleniach z tej tematyki. Piotr Rybicki