Informacja dodatkowa wg RIO

688
views

Reginalne Izby Obrachunkowe opublikowały swoje informacje dodatkowe za 2019 rok.

Informacja dodatkowa RIO w Katowicach https://riokatowice.bip.net.pl/?a=12189

Informacja dodatkowa RIO w Krakowie http://bip.krakow.rio.gov.pl/?c=608

Informacja dodatkowa RIO w Opolu http://bip.rio.opole.pl/958/402/sprawozdania-finansowe-za-2019-r.html

Informacja dodatkowa RIO we Wrocławiu https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/o-rio-we-wroclawiu/sprawozdania-finansowe-izby/4808-sprawozdanie-finansowe-izby-za-rok-2019

Informacja dodatkowa RIO w Rzeszowie http://bip.rzeszow.rio.gov.pl/?k3=669&n=2019

Informacja dodatkowa RIO w Kielcach https://bip.kielce.rio.gov.pl/Artykul-Sprawozdanie-finansowe-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-w-Kielcach-za-2019-rok,3556.html

Informacja dodatkowa RIO w Poznaniu http://bip.poznan.rio.gov.pl/?c=1139

Informacja dodatkowa RIO w Lublinie http://lublin.rio.gov.pl/?a=2608

Informacja dodatkowa RIO w Bydgoszczy http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?c=854

Informacja dodatkowa RIO w Olsztynie https://rioolsztyn.bip.net.pl/?a=953

Wg stanu na dzień 11.05.2020 RIO w Warszawie, RIO w Szczecinie oraz RIO w Łodzi nie opublikowały jeszcze sprawozdań za 2019 rok.

RIO w Zielonej Górze i RIO w Gdańsku – brak danych.