Szkolenia 2021!

432
views

Zapraszam do udziału w następujących jednodniowych szkoleniach:
Rozliczenie inwentaryzacji za 2020 rok z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z COVID-19
– Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
– Informacja dodatkowa w jednostkach budżetowych
Środki trwałe w jednostkach budżetowych
– Zdarzenia po dniu bilansowym w jednostkach budżetowych
– Specyfika inwentaryzacji w jednostkach oświatowych
– Instrukcja inwentaryzacyjna w praktyce jednostek budżetowych
Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 rok w dobie możliwych ograniczeń wynikających z COVID-19. Szkolenie dla jednostek budżetowych
Prowadzenie: Piotr Rybicki

Współpracuję tylko z najlepszymi firmami szkoleniowymi!

kontakt