Szkolenia 2021!

Zapraszam do udziału w następujących jednodniowych szkoleniach:– Rozliczenie inwentaryzacji za 2020 rok z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z COVID-19– Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych– Informacja dodatkowa w jednostkach budżetowych– Środki trwałe w jednostkach budżetowych– Zdarzenia po dniu bilansowym w jednostkach budżetowych– Specyfika inwentaryzacji w jednostkach oświatowych– Instrukcja inwentaryzacyjna w praktyce jednostek budżetowych– Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 rok w dobie możliwych ograniczeń wynikających z COVID-19. Szkolenie dla jednostek … Czytaj dalej Szkolenia 2021!