Inwentaryzacja w czasie COVID-19 – Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

III. Inwentaryzacja w czasie COVID -19 Warunkiem spełnienia wymogu art. 4 ust.1 i 1a ustawy w powiązaniu z art. 4a ust.1 ustawy jest należyte (zgodne z przepisami ustawy) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ich sprawdzanie w celu urealnienia i uzupełnienia (w tym o stany zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją). Sprawdzenie następuje drogą inwentaryzacji, której celem jest ustalenie … Czytaj dalej Inwentaryzacja w czasie COVID-19 – Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości