Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego na rzecz innych jednostek – wzór postępowania dla państwowych jednostek budżetowych

129
views

Na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opublikowano informację o posiadaniu zużytych składników majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek.

http://bip.gdansk.rio.gov.pl/?a=7668

Inny przykład: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/ogloszenia/zbedne-i-zuzyte-skladniki-mienia/5122-informacja-o-dokonaniu-darowizny-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego

Powyższe może zostać wykorzystane przy opracowywaniu własnej procedury likwidacyjnej przez państwowe jednostki budżetowe.