Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji 2022

1. Poza wskazaną informacją (iż „Zweryfikowano stan gruntów na dzień 31.12.2019r. na wartość 59.379.434,00 zł”) oraz wydrukiem z księgi środków trwałych dokumentacja nie zawierała porównania danych zawartych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi posiadanie poszczególnych gruntów. Należy zauważyć, iż księga środków trwałych jest ewidencją księgową stanu majątkowego, a nie jest dokumentem źródłowym, na podstawie … Czytaj dalej Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji 2022