Jest pierwsza informacja dodatkowa. Niestety nie idealna…

Regionalna Izba Obrachunkowa opublikowała swoje sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Niestety w informacji dodatkowej, stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego, nie ustrzeżono się kilku błędów i nieścisłości. A mianowicie… Brak omówienia przyjętych zasad polityki rachunkowości Wskazywanie wartości netto „0,00” środków trwałych, w styuacji gdy jednostka wykazuje w bilansie budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny oraz … Czytaj dalej Jest pierwsza informacja dodatkowa. Niestety nie idealna…