Ministerstwo Finansów dostosowało swoją instrukcję inwentaryzacją do stanowiska w sprawie weryfikacji z odpowiednimi dokumentami środków trwałych, w latach, w których nie przypada termin ich spisu z natury

W opublikowanym 21 stycznia 2022 r. Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów znajduje się tekst jednolity znowelizowanego zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Finansów /części budżetupaństwa: 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa, 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego i 84 − Środki własne Unii Europejskiej/ … Czytaj dalej Ministerstwo Finansów dostosowało swoją instrukcję inwentaryzacją do stanowiska w sprawie weryfikacji z odpowiednimi dokumentami środków trwałych, w latach, w których nie przypada termin ich spisu z natury