Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację

Starosta (…) – jako kierownik jednostki – ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości – nie skorzystał z uprawnień wynikających z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2021 r., poz. 217 ze zm.) i nie powierzył odpowiedzialności w formie pisemnej Skarbnikowi Powiatu. Stosownie do … Czytaj dalej Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację