Kilka rozsądnych zdań o inwentaryzacji paliwa…

Urząd Gminy nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego – zakupione materiały odnoszone w koszty działalności, co odpowiada metodzie ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych przewidzianej w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Przy wyborze metody odpisywania materiałów w koszty w momencie zakupu należy dokonać wyceny stwierdzonego drogą inwentaryzacji zapasu tych składników na dzień bilansowy … Czytaj dalej Kilka rozsądnych zdań o inwentaryzacji paliwa…