Szkolenia

Zapraszam do udziału w następujących jednodniowych szkoleniach:– Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 rok w dobie możliwych ograniczeń wynikających z COVID-19. Szkolenie dla jednostek budżetowych– Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – szkolenie dla początkujących– Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych– Informacja dodatkowa w jednostkach budżetowych– Środki trwałe w jednostkach budżetowych– Zdarzenia po dniu bilansowym w jednostkach budżetowych– Specyfika inwentaryzacji w jednostkach oświatowych– Inwentaryzacja w instytucjach kultury– Instrukcja inwentaryzacyjna w praktyce jednostek budżetowych– Rozliczenie inwentaryzacji za … Czytaj dalej Szkolenia