Szkolenia

Zapraszam do udziału w następujących jednodniowych szkoleniach:
 Przygotowanie do inwentaryzacji za 2022 rok w dobie możliwych ograniczeń wynikających z COVID-19. Szkolenie dla jednostek budżetowych
 Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – szkolenie dla początkujących i średniozaawansowanych
– Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
– Informacja dodatkowa w jednostkach budżetowych
– Środki trwałe w jednostkach budżetowych
Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – środki trwałe w praktyce jednostek sektora finansów publicznych
– Specyfika inwentaryzacji w jednostkach oświatowych
– Inwentaryzacja w instytucjach kultury
– Instrukcja inwentaryzacyjna w praktyce jednostek budżetowych
– Rozliczenie inwentaryzacji za 2022 rok z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z COVID-19 (do realizacji na początku 2023 roku)
Prowadzenie: Piotr Rybicki

Współpracuję tylko z najlepszymi firmami szkoleniowymi!

kontakt