Szkolenia

Zapraszam do udziału w następujących jednodniowych szkoleniach:
 Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 rok w dobie możliwych ograniczeń wynikających z COVID-19. Szkolenie dla jednostek budżetowych
 Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – szkolenie dla początkujących
– Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
– Informacja dodatkowa w jednostkach budżetowych
– Środki trwałe w jednostkach budżetowych
– Zdarzenia po dniu bilansowym w jednostkach budżetowych
– Specyfika inwentaryzacji w jednostkach oświatowych
– Inwentaryzacja w instytucjach kultury
– Instrukcja inwentaryzacyjna w praktyce jednostek budżetowych
– Rozliczenie inwentaryzacji za 2021 rok z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z COVID-19 (planowane na 2022 rok)
Prowadzenie: Piotr Rybicki

Współpracuję tylko z najlepszymi firmami szkoleniowymi!

kontakt