Szkolenia

Zapraszam do udziału w następujących jednodniowych szkoleniach:

 • Inwentaryzacja 2024. Szkolenie dla jednostek budżetowych
 • Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – szkolenie dla początkujących i średniozaawansowanych
 • Przygotowanie do inwentaryzacji za 2024 rok. Szkolenie dla jednostek budżetowych
 • Spis z natury w praktyce jednostek budżetowych
 • Specyfika inwentaryzacji w jednostkach oświatowych
 • Instrukcja inwentaryzacyjna w praktyce jednostek budżetowych
 • Środki trwałe w jednostkach budżetowych
 • Nieprawidłowości w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z perspektywy kontroli RIO oraz w orzeczeniach Głównej Komisji Orzekającej
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 w praktyce jednostek sektora finansów publicznych
 • Likwidacja środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
 • Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
  (wszystkie szkolenia również w trybie szkolenia zamkniętego)

Współpracuję tylko z najlepszymi firmami szkoleniowymi!

Piotr Rybicki

kontakt