Nowe terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań jednostek budżetowych

129
views

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/570