Regulamin

Regulamin strony inwentaryzacja.info.pl

  1. Właścicielem strony jest Piotr Rybicki.
  2. Strona chroniona jest ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek przedruki możliwe są tylko za podaniem źródła (© Piotr Rybicki) .
  3. Informacje zamieszczane na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże nie ma gwarancji prawidłowości, aktualności i kompletności strony.
  4. Prezentowane informacje nie mają charakteru porady prawnej, nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych.
  5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu.
  6. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”.
  7. Strona nie przetwarza danych osobowych.
  8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

Kontakt