Piotr Rybicki

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 20 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już ponad 1000!), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Finansów Publicznych, Forum Rachunkowości Budżetowej, Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych, Europejski Kongres Gospodarczy i wiele innych prestiżowych wydarzeń. Honorowy wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi https://inwentaryzacja.info.pl/. Prowadzi następujące szkolenia (obecnie w formule on line i stacjonarnej):

 • Inwentaryzacja 2023. Szkolenie dla jednostek budżetowych
 • Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – szkolenie dla początkujących i średniozaawansowanych
 • Przygotowanie do inwentaryzacji za 2023 rok, w dobie możliwych ograniczeń. Szkolenie dla jednostek budżetowych
 • Specyfika inwentaryzacji w jednostkach oświatowych
 • Instrukcja inwentaryzacyjna w praktyce jednostek budżetowych
 • Środki trwałe w jednostkach budżetowych
 • Nieprawidłowości w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z perspektywy kontroli RIO oraz w orzeczeniach Głównej Komisji Orzekającej
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 w praktyce jednostek sektora finansów publicznych
 • Likwidacja środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
 • Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych
 • Informacja dodatkowa – elementem sprawozdania finansowego jednostki budżetowej
  (wszystkie szkolenia również w trybie szkolenia zamkniętego)