Znaczny spadek naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji w 2019 roku

128
views

Naruszenia art. 18, ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych w 2019 roku stanowią 7,5% wszystkich naruszeń dyscypliny. W 2018 roku było to 13,5%, natomiast w 2017 – 10,8%.

Cieszy wyraźny spadek!

Naruszenia dotyczą ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (link do ustawy), a mianowicie: „zaniechania przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości” (art. 18, ust. 1)

Naruszenie dotyczyło ok 95 przypadków (w raporcie nie podano niestety precyzyjnych danych). Po raz pierwszy od wielu lat liczba naruszeń spadła, w 2018 roku było to ok 128, w 2017 było to ok 120, w 2016 ok 108, rok 2015 to ok 82, natomiast rok 2014 to ok 92 takie przypadki.

Dane i zdjęcie: Raport za 2019 rok, dostępny na stronie https://dane.gov.pl/dataset/1323,sprawozdania-gownej-komisji-orzekajacej-w-sprawach-o-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych