Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych – raport NIK

1358
views

Do pobrania raport Najwyższej Izby Kontroli pt. „Prawidłowość prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych w wybranych jednostkach budżetowych”:

Tematyce inwentaryzacji poświęcono pkt 3.3 (str. 46-48) oraz fragment załącznika nr 1 (str. 61-62)