2018 i duże zmiany dla jednostek budżetowych

2836
views

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadza istotnie zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz ewidencji środków trwałych w jednostkach budżetowych:

  • tego dnia wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) uchylające dotychczasowe rozporządzenie z 5 lipca 2010 roku. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 760). Rozporządzenie zmienia m.in. zakres sprawozdania finansowego za 2017 rok, wprowadzając między innymi nowy jego element – informację dodatkową. Ale zmian jest dużo więcej.
  • obligatoryjne będzie również stosowanie nowych regulacji Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016 – Dz. U. z 2016 r., poz. 1864) w powiązaniu z nową treścią załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zobacz: Dz. U. z 2017 r. poz. 2175).

Wszystkim jednostkom budżetowym w 2018 roku życzymy powodzenia we wdrażaniu zmian. 


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008