Powierzone kontrahentom własne składniki aktywów – z kontroli RIO

1462
views

W 2016 r. przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., będących w użytkowaniu następujących jednostek: OSP Milówka, OSP Nieledwia, OSP Kamesznica, OSP Laliki i OSP Szare, w drodze spisu z natury dokonanego przez pracowników Urzędu Gminy Milówka, powołanych w skład zespołu spisowego zarządzeniem Nr 0050-82/2016 Wójta Gminy Milówka z dnia 14 grudnia 2016 r. Naruszono tym art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem, powierzone kontrahentom własne składniki aktywów należy zinwentaryzować drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.
Z powyższych przepisów wynika, że jednostki winny przeprowadzić inwentaryzację we własnym zakresie, jednocześnie powiadamiając właściciela środków trwałych i pozostałych środków trwałych o wynikach tej inwentaryzacji.
Powyższe było także niezgodne z postanowieniami punktu 4 zatytułowanego „Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych” załącznika nr 1 „Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” do polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem Nr 0050-11/2011 Wójta Gminy Milówka z dnia 3 lutego 2011 r. (ze
zmianami).

 

Całość na stronie: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=7208


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008