Jednostko – prawidłowo inwentaryzuj powierzone kontrahentom własne składniki aktywów

1186
views

“W 2015 r. przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych wg stanu na dzień 31 października 2015 r. będących w użytkowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Poczesna przez zespoły spisowe powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji w okresie od 1 października 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. zarządzeniem Nr URO.0050.63.2015.P.D Wójta Gminy Poczesna z dnia 24 sierpnia 2015 r.
Naruszono tym art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.), zgodnie z którym, powierzone kontrahentom własne składniki aktywów należy zinwentaryzować drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. W myśl art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości, inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetworzenia lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu.
Z powyższych przepisów wynika, że ww. jednostki winny przeprowadzić inwentaryzację we własnym zakresie, jednocześnie powiadamiając właściciela środków trwałych o wynikach tej inwentaryzacji”

Źródło: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=8277


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008