Apel – inwentaryzacja 2020

802
views

Ministerstwo Finansów
Regionalne Izby Obrachunkowe

Szanowni Państwo
Mam przyjemność od ponad 15 lat prowadzić szkolenia z zakresu inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych. Doświadczenie pokazuje, że praktyka przeprowadzania inwentaryzacji, w szczególności spisu z natury środków trwałych, jest bardzo różna. W wielu jednostkach – z uwagi na jej specyfikę lub wielkość – stanowi ona nie lada wyzwanie, często dezorganizując pracę.
Sytuacja jaka pojawiła się w Polsce, jak i na świecie, z początkiem 2020 roku, związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19, spowodowała w wielu jednostkach zmiany w sposobie organizacji pracy. Nie tylko związane z wprowadzeniem tzw. pracy zdalnej, ale również z koniecznością obsługi wielu nowych zadań, związanych choćby z faktyczną obsługą tzw. tarcz antykryzysowych. Zmiany te mogą mieć wpływ również na przebieg inwentaryzacji. Stawiając jednak na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, a także nieprzewidywalność przyszłej sytuacji, wskazane jest już dziś wdrożenie przepisów, które pozwolą jednostkom zobligowanym do przeprowadzenia inwentaryzacji, odpowiednio się do niej przygotować.
Niedopuszczalnym wydaje się również, by w wyniku braku dostosowania przepisów, ewentualny późniejszy brak przeprowadzenia czy rozliczenia inwentaryzacji, z przyczyn niezależnych od jednostki, uznawany był przez organy kontrolne jako nieprawidłowość. Dlatego zmiany – już dziś – przed rozpoczęciem prac związanych z inwentaryzacją za 2020 rok – są niezbędne.
Kierując się wieloletnim doświadczeniem i praktyką w zakresie inwentaryzacji, proponuję następujące przejściowe zmiany w Ustawie o rachunkowości:

  • Terminy określone w art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości mogą zostać przesunięte o 12 miesięcy, nie później jednak niż do dnia sporządzania sprawozdania finansowego, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
  • Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Jestem przekonany, że powyższe zmiany zostaną wprowadzone w życie, co przysłuży się lepszemu funkcjonowaniu jednostek w jakże wrażliwym dla nich obszarze jakim niewątpliwie jest inwentaryzacja.

Piotr Rybicki

(10.08.2020)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008