Przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych – inwentaryzacja

406
views

W zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów stwierdzono następujące nieprawidłowości:
a) Inwentaryzacja salda Wn konta 020 „Wartości niematerialne i prawne” w kwocie 240.156,25 zł wg stanu na dzień 31.12.2019 r. nie została przeprowadzona drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi, a także odpowiednio udokumentowana.
W protokole weryfikacji z dnia 15.01.2020 r. wskazano, iż saldo Wn konta 020 w kwocie 240.156,25 zł jest realne i poprawnie ustalone, zgodne z ewidencją analityczną wartości niematerialnych i prawnych (licencje komputerowe). Do protokołu załączono wydruk zestawienia obrotów i sald na koniec 2019 r. kont analitycznych 020-01 i 020-02, który nie wskazuje, co było przedmiotem inwentaryzacji, co porównano, z jakimi dowodami źródłowymi, jakie zapisy były przedmiotem weryfikacji. Poprzednią inwentaryzację salda Wn konta 020 w kwocie 235.219,60 zł według stanu na dzień 31.12.2018 r. przeprowadzono w analogiczny sposób. Nieprawidłowość narusza art. 26 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
b) Inwentaryzację salda Wn konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” w kwocie 16.500,00 zł wg stanu na dzień 31.12.2019 r. przeprowadzono w drodze wezwania do uzgodnienia salda, zamiast dokonać inwentaryzacji w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji. Poprzednią inwentaryzację salda Wn konta 030 w kwocie 16.500,00 zł według stanu na dzień 31.12.2018 r. przeprowadzono w analogiczny sposób w drodze potwierdzenia salda. Nieprawidłowość narusza art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości.
c) Według stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. zaniechano przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku (saldo Wn konta 090 „Wartość obcych środków trwałych” w kwocie 37.070,35 zł) będących własnością MSWiA w Warszawie powierzonych jej do używania, a w konsekwencji nie powiadomiono o wynikach spisu z natury. Nieprawidłowość narusza art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/temp/zdjecia_art/3580/czarnocin_2020.pdf


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008