Nieprawidłowa stawka amortyzacyjna

243
views

Stwierdzono przypadki zastosowania nieprawidłowych stawek amortyzacyjnych. Przykładowo, urządzenie WiFi jednostka zaklasyfikowała do grupy 4 ze stawką umorzeniową 18%, prawidłowo – urządzenia do
transmisji takie jak modemy, routery ujmowane są w grupie 623 ze stawką 10%. Kolejną nieprawidłowość stwierdzono w przypadku ewidencji placu zabaw. Plac zabaw nie stanowi jednego obiektu inwentarzowego, składa się gruntu oraz z wielu samodzielnych urządzeń (chyba, że urządzenia te tworzą funkcjonalną całość trwale związaną z gruntem – a nie odrębne rzeczy ruchome). Grunt pod placem zabaw klasyfikuje się do KŚT 034 -Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (rodzaj ten obejmuje m.in. place zabaw). Wyposażenie placów zabaw, jako obiekty małej architektury, należy ujmować w KŚT 291 – Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Źródło: http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2751&cid=139

Odnotowano przypadki nieprawidłowego zaklasyfikowania składników majątku, z naruszeniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1864), np.: ogrodzenie budynku biurowego w Lubani sklasyfikowano w grupie 1 podgrupie 105 – budynki biurowe (nr inwentarzowy II/22). Ujęcie ogrodzenia w grupie 1 może mieć miejsce w przypadku, gdy jako obiekt pomocniczy wchodzi w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego (w związku z tym wartość ogrodzenia powinna podwyższać wartość budynku jako całego obiektu budowlanego prawidłowo sklasyfikowanego w tej grupie), w innym przypadku powinno zostać zaliczone do grupy 2 rodzaju 291 – pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, która obejmuje ogrodzenia grodzące więcej niż jeden budynek (nie będące obiektem pomocniczym). Powyższą nieprawidłowość stwierdzono także w odniesieniu do składnika majątkowego „szambo przy budynku biurowym UG” sklasyfikowanego w podgrupie 105 (nr inwentarzowy II/2);

Źródło: http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?bip_id=2750&cid=139


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008