Osoby odpowiedzialne za prawidłowe ewidencjonowanie środków trwałych w zespole spisowym

436
views

W zakresie inwentaryzacji stwierdzono (….), że w skład dwuosobowej komisji inwentaryzacyjnej powołanej przez Pana Wójta w dniu 30 grudnia 2021 r. do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych (w istocie było to powołanie zespołu spisowego przeprowadzającego spis) wchodziły dwie pracownice księgowości Urzędu Gminy, w tym prowadząca ewidencję analityczną środków trwałych. Z ustaleń kontroli nie wynika, aby powołane zostały przez Pana Wójta zespoły spisowe na podstawie § 1 ust. 13 obowiązującej w Urzędzie Gminy instrukcji inwentaryzacyjnej (…). Z punktu widzenia standardów kontroli zarządczej sytuację taką należy ocenić jako stwarzającą ryzyko nienależytego przeprowadzenia inwentaryzacji. Do przeprowadzenia spisu z natury zostały bowiem wyznaczone osoby, które są odpowiedzialne za prawidłowe ewidencjonowanie inwentaryzowanych składników i mogą być osobiście zainteresowane wynikami spisu (…)

Źródło: https://bip.bialystok.rio.gov.pl/kategorie/177-2022/artykuly/234-wystapienia-pokontrolne-2022?lang=PL