Piotr Rybicki na Pomorskim Konwencie Informatyków 2024

95
views

Temat prelekcji: Najczęstsze błędy w inwentaryzacji majątku w działach IT administracji publicznej 

Piotr Rybicki – biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych, panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, komentator bieżących wydarzeń publikujący opinie w serwisach internetowych m.in. inwentaryzacja.info.pl.

Więcej informacji na: https://pki.itwadministracji.pl/