Alfabet inwentaryzacji – niedobory i nadwyżki

82
views

Niedobory i nadwyżki – ujawniane podczas inwentaryzacji wymagają wyjaśnienia i rozliczenia w roku, na który przypadał termin inwentaryzacji. Są wynikiem błędów w funkcjonowaniu jednostki w ostatnim roku lub w latach ubiegłych. Niedobory mogą skutkować koniecznością pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej osobę lub osoby odpowiedzialne za majątek. nierozliczenie, a także nieujawnienie niedoborów lub nadwyżek, może skutkować dyscypliną finansów publicznych dla kierownika jednostki.

Zobacz również