Odpisy aktualizujące w jednostkach budżetowych – to nie tylko odpisy na należności

337
views

Warto pamiętać, że obowiązek analizowania i ewentualnego dokonania odpisu aktualizujące dotyczy wszystkich aktywów, a nie tylko należności. Wiele jednostek – co potwierdzają opublikowane informacje dodatkowe – nie dostrzegają tego faktu!