Obcy środek trwały w jednostce budżetowej

2933
views

Przepisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej nie regulują zasad ewidencji obcych środków trwałych i gospodarowania tą kategorią aktywów. Również ustawa o rachunkowości nie zawsze precyzyjnie wyjaśnia te kwestie. Najwięcej wątpliwości budzi kwalifikacja i ewidencja ulepszeń oraz procedury towarzyszące inwentaryzacji. Więcej na ten temat piszę dla miesięcznika „Finanse Publiczne”: http://www.finansepubliczne.pl/numery/czerwiec-2019/obcy-srodek-trwaly-w-jednostce-budzetowej.html