Jednostko budżetowa – terminowo ujmuj zdarzenia w księgach rachunkowych właściwego okresu sprawozdawczego

63
views

Źródło: https://bip.kielce.rio.gov.pl/temp/zdjecia_art/3592/ostrowiecki_2020.pdf