Przykłady nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji

1084
views

1. W Mieście i Gminie Ropczyce (woj. podkarpackie) nie wyjaśniono w księgach rachunkowych w 2015 r. kwoty 171 201,43 zł, stanowiącej różnicę w stanie środków na rachunkach bankowych potwierdzonych przez bank, a stanem tych środków wynikającym z ewidencji księgowej budżetu Gminy na koniec 2015 r. W związku powyższym przeprowadzona na koniec 2015 r. inwentaryzacja finansowych składników majątku nie została należycie rozliczona w księgach rachunkowych tego roku obrotowego.

2. Rozliczenie przez Urząd Miejski w Jastarni (woj. pomorskie) różnic inwentaryzacyjnych w kwocie 31 579,74 zł, ujawnionych w toku inwentaryzacji środków trwałych przeprowadzonej drogą spisu z natury, w księgach rachunkowych roku 2017 zamiast roku 2016 (tj. tego, na który przypadał termin inwentaryzacji). Powyższym naruszono art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z przytoczonym przepisem ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

 

Źródło: „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku” http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2017/sprawozdanie_za_2017_r_www.pdf


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008