Inwentaryzacja coraz „popularniejszym” naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

1281
views

Naruszenia art. 18, ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych stanowią aż 13,5% wszystkich naruszeń dyscypliny w 2018 roku. W 2017 roku było 10,8%.

Warto wskazać, że naruszenia dotyczą tylko niewielkiego fragmentu ustawy o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (link do ustawy), a mianowicie: „zaniechania przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości” (art. 18, ust. 1)

Naruszenie dotyczyło ok 128 przypadków (w raporcie nie podano niestety precyzyjnych danych). Liczba naruszeń systematycznie wzrasta, w roku 2017 było to ok 120, w 2016 ok 108, rok 2015 to ok 82, natomiast rok 2014 to ok 92 takie przypadki.

Dane i zdjęcie: Raport za 2018 rok, dostępny na stronie
https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-gko