E-faktury w zamówieniach publicznych – kluczowe pytania

1283
views

Jakie zapisy trzeba wprowadzić w umowach o zamówienia publiczne, aby dostosować te postanowienia do przepisów o stosowaniu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych? Jak opisywać i przechowywać takie dokumenty? Czy wystawca faktury elektronicznej może żądać od odbiorcy potwierdzenia jej dostarczenia? Na wszystkie te pytania odpowiadam na łamach miesięcznika „Finanse Publiczne”: http://www.finansepubliczne.pl/numery/lipiec-sierpien-2019/e-faktury-w-zamowieniach-publicznych-kluczowe-pytania.html