Odpisy aktualizujące wartość gruntów – stanowisko KSR

1471
views

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste zostały opisane w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności – pkt. 3 stanowiska.

Pełna treść stanowiska na stronie:
https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6659528/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+20+lutego+2019+r.+-+poz.+19