Planowany a faktyczny termin inwentaryzacji

1737
views

Źródło:
http://www.bip.krakow.rio.gov.pl/?a=6351

Komentarz:

  • terminem inwentaryzacji ZAWSZE jest ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia),
  • co to jest „faktyczny termin inwentaryzacji”? Trudno z tegoż wystąpienia powiedzieć…
  • pełen szacunek dla faktu, że zaplanowano przeprowadzenie spisu z natury w jeden dzień – piątek, ostatni dzień roboczy roku.

Śmiało można powiedzieć, że większość błędów podczas inwentaryzacji wynika ze źle napisanej instrukcji i zarządzenia…