RIO o inwentaryzacji powierzonych własnych środkach trwałych

1073
views

” Z powyższych przepisów wynika, ze ww. jednostki ochotniczych straży pożarnych winny przeprowadzić inwentaryzację we własnym zakresie, powiadamiając jednocześnie właściciela środków trwałych o wynikach tej inwentaryzacji”

Całość do przeczytania na: http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=11512