Powierzone kontrahentom własne składniki aktywów tylko drogą uzyskania potwierdzenia salda

305
views

Źródło :https://bip.wroclaw.rio.gov.pl/dokumenty/wystapienia_pokontrolne/2020/229K022K20.pdf